< Go Back to Collection
AV 1074 obverse (right), and reverse (left)
AV 1074 obverse (right), and reverse (left)

Abbasid Gold Dinar

AV 1074

struck at Makkah

in 248 AH (862 AD)

AV 1074 obverse (right), and reverse (left)
AV 1074 abbasid gold dinar, front
AV 1074 abbasid gold dinar, back

Abbasid Gold Dinar

AV 1074

struck at Makkah

in 248 AH (862 AD)

diameter 18mm