< Go Back to Collection
AV ADD 4
AV ADD 4

Gold Dinar

AV 4

mint: Ifriqiyyah (North Africa)

dated 100 AH (718–19 AD)

AV ADD 4
AV 4 FRONT
AV 4 BACK FINAL

Gold Dinar

AV 4

mint: Ifriqiyyah (North Africa)

dated 100 AH (718–19 AD)

4.29g; 17mm

Obverse field: la ilaha illa Allah wahdahu; margin: Muhammad rasul Allah, followed by surah al-Tawbah (IX), verse 33, in part.

Reverse field: bism Allah al-rahman al-rahim; margin: denomination, mint and date.